Hotărâri ale Consiliului Local


HCL luna martie 2019


HCL luna februarie 2019

Anexe HCL luna februarie 2019


HCL luna ianuarie 2019


HCL luna decembrie 2018


HCL luna noiembrie 2018


HCL luna octombrie 2018

Anexe HCL luna octombrie 2018


HCL luna septembrie 2018


HCL luna iulie 2018


HCL luna iunie 2018


HCL luna mai 2018


HCL luna aprilie 2018


HCL luna martie 2018


HCL luna februarie 2018


HCL luna ianuarie 2018


HCL nr. 12/2018 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anilor precedenti


HCL nr. 11/2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018HCL luna decembrie 2017


Organigrama 2017


Hotărâri Consiliul Local ianuarie 2017


Program achizitii 2017, anexa HCL 12/2017


Stat de functii 2017, anexa HCL 10/2017


Anexe HCL lunile 11-12/2016


Anexe ale HCL 73/2016


Hotărâri Consiliul Local decembrie 2016


Hotărâri Consiliul Local noiembrie 2016


Hotărâri Consiliul Local septembrie 2016


Hotărâri Consiliul Local iulie 2016


Hotărâre constituire Consiliul Local, iunie 2016


Hotărâri Consiliul Local martie 2016


Hotărâri Consiliul Local februarie 2016

HCL nr. 18/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local activitatilor non profit de interes local

Regulament pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local activitatilor non profit de interes local


HCL nr. 17/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2016


HCL nr. 16/2016 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate


HCL nr. 15/2016 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Daia Română, în anul şcolar 2016-2017


HCL nr. 14/2016 privind aprobare ordine de zi la ședința din 29.02.2016


HCL nr. 13/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 29.02.2016


Hotărâri Consiliul Local ianuarie 2016


HCL nr. 12/2016 privind aprobarea utilizării sumei de 307,00 mii lei din excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare


HCL nr. 11/2016 privind aprobare buget local al comunei Daia Română și lista de imnvestiții pentru anul 2016


HCL nr. 10/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Daia Română în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba” pentru a vota aprobarea primirii de noi membri


HCL nr. 9/2016 privind aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia


HCL nr. 8/2016 privind aprobarea închirierii şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local, pentru anul 2016


HCL nr. 7/2016 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016


HCL nr. 6/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, pentru anul 2016


Anexa 1 la HCL nr. 6/2016


HCL nr. 3/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati pentru investiţia IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SAT DAIA ROMANA COMUNA DAIA ROMANA


Anexa 2 la HCL nr. 3/2016Documente privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016: Proiect HCL, REFERAT
Nr. 3333/24.09.2015, HCL 50/30.09.2015, HCL 69/30.11.2015

Anexa 1 laHCL 50/30.09.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016


HCL nr. 57/26.10.2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015


HCL nr. 11/29.02.2008, privind înființarea Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență