Hotărârile autorității deliberative

HCL

- HCL 85.
- HCL 84 aprobare organigrama si stat de functii.
- HCL 83 VIA TRANSILVANICA.
- HCL 81/2021, HCL 82/2021
- HCL 80 desemnare reprez CL in comisia de evaluare proba interviu dir scoala.
- HCL 79 aprobare organigrama si stat de functii.
- HCL 78 rectificarea bugetului pe anul 2021.
- HCL 77 aprobare achizitionare buldoexcavator.
- HCL 76 aprobare studiu fezabilitate Amenajare Parc Fantana Bunii.
- HCL 75 aprobare cont de executie trim III pe anul 2021.
- HCL 74 serviciul de iluminat public.
- HCL 73 atestare inventar domeniu public.
- HCL 72 NOMENCLATOR STRADAL.
- HCL 71/2021, HCL 70/2021, HCL 69/2021, HCL 68/2021, HCL 67/2021, HCL 66/2021.
- HCL 65/2021 - rectificare bugetara.
- HCL 64/2021 - aprobare Regulament finantare proiecte/programe sportive.
- HCL 63/2021- taxa salubritate.
- HCL 62/2021, HCL 61/2021, HCL 60/2021, HCL 59/2021, HCL 58/2021.
- HCL 57/2021 - rectificare bugetara.
- HCL 56/2021, HCL 55/2021, HCL 54/2021, HCL 53/2021, HCL 52/2021, HCL 51/2021, HCL 50/2021.
- HCL 49/2021 - rectificare bugetara.
- HCL 48/2021, HCL 47/2021.
- HCL 46/2021 privind aprobarea actualizarii ROF al CL Daia Romana.
- HCL 45/2021, HCL 44/2021, HCL 43/2021, HCL 42/2021, HCL 41/2021, HCL 39/2021, HCL 38/2021, HCL 37/2021, HCL 36/2021, HCL 35/2021, HCL 34/2021, HCL 33/2021, HCL 32/2021, HCL 31/2021
- HCL 30/2021 privind aprobarea bugetului pe anul 2021.
- HCL 29/2021,
HCL 28/2021, HCL 27/2021, HCL 26/2021, HCL 25/2021, HCL 24/2021, HCL 23/2021, HCL 22/2021, HCL 21/2021, HCL 20/2021, HCL 19/2021, HCL 18/2021, HCL 17/2021,
- HCL 16/2021 privind aprobarea contului de executie anuala 2020.
- HCL 15/2021 privind aprobare prelungire PUG.
- HCL 14/2021 privind aprobare Plan de acțiuni.
- HCL 13/2021 privind aprobare Plan de evacuare.
- HCL 12/2021 Raportul de activitate al Primarului.
- HCL 11/2021, HCL 10/2021, HCL 9/2021, HCL 8/2021, HCL 7/2021, HCL 6/2021, HCL 5/2021, HCL 4/2021, HCL 3/2021, HCL 2/2021, HCL 1/2021

- HCL luna decembrie 2017


- Organigrama 2017


- Hotărâri Consiliul Local ianuarie 2017


- Program achizitii 2017, anexa HCL 12/2017


- Stat de functii 2017, anexa HCL 10/2017


- Anexe HCL lunile 11-12/2016


- Anexe ale HCL 73/2016


- Hotărâri Consiliul Local decembrie 2016


- Hotărâri Consiliul Local noiembrie 2016


- Hotărâri Consiliul Local septembrie 2016


- Hotărâri Consiliul Local iulie 2016


- Hotărâre constituire Consiliul Local, iunie 2016


- Hotărâri Consiliul Local martie 2016


- Hotărâri Consiliul Local februarie 2016

- HCL nr. 18/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local activitatilor non profit de interes local

- Regulament pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local activitatilor non profit de interes local


- HCL nr. 17/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2016


- HCL nr. 16/2016 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate


- HCL nr. 15/2016 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Daia Română, în anul şcolar 2016-2017


- HCL nr. 14/2016 privind aprobare ordine de zi la ședința din 29.02.2016


- HCL nr. 13/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 29.02.2016


- Hotărâri Consiliul Local ianuarie 2016


- HCL nr. 12/2016 privind aprobarea utilizării sumei de 307,00 mii lei din excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare


- HCL nr. 11/2016 privind aprobare buget local al comunei Daia Română și lista de imnvestiții pentru anul 2016


- HCL nr. 10/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Daia Română în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba” pentru a vota aprobarea primirii de noi membri


- HCL nr. 9/2016 privind aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia


- HCL nr. 8/2016 privind aprobarea închirierii şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local, pentru anul 2016


- HCL nr. 7/2016 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016


- HCL nr. 6/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, pentru anul 2016


- Anexa 1 la HCL nr. 6/2016


- HCL nr. 3/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati pentru investiţia IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SAT DAIA ROMANA COMUNA DAIA ROMANA


- Anexa 2 la HCL nr. 3/2016- Documente privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016: Proiect HCL, REFERAT
Nr. 3333/24.09.2015, HCL 50/30.09.2015, HCL 69/30.11.2015

- Anexa 1 laHCL 50/30.09.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016


- HCL nr. 57/26.10.2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015


- HCL nr. 11/29.02.2008, privind înființarea Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență


Sari la conținut