Geografic

Daia Română este o comuna situată în partea sud-estică a judeţului Alba, la limita dintre Podişul Secaşelor spre nord şi depresiunea Secaşului spre sud, pe cursul superior al Văii Daia. Coordonatele geografice la care este situată această comuna sunt reprezentate de punctul de intersecţie a paralelei 46°00′25″N cu meridianul de 23°40′05″E. Din punct de vedere administrativ, comuna este formată dintr-o singura localitate, satul DAIA. Comuna Daia Română se gaseşte la o distanţă de 26 km de centru administrativ judeţean Alba Iulia, şi de 10 km de cel mai apropiat oraş, municipiul Sebeş. Comuna este străbătută de la sud- vest spre nord-est de DJ 106 K, ce face legătura dintre DN 1 (Sebeş) şi DJ 107 B (Secăşel). În trecut drumul utilizat de către localnici pentru a ajunge în Alba Iulia se realiza printr-un, drum de ţară cu o lungime de cca. 5 km, Daia -Ciugud, după care treceau cu brudina la început, iar mai apoi peste punte, pentru a ajunge în oraş.

Teritoriul comunei este dezvoltat pe un ecart cu altitudini cuprinse intre 90-120 m, si poate ajunge pana la maxim 315m. Zona deluroasa este caracterizata prin cresterea in altitudine de la sud spre nord si de la vest spre est, cu o dipsunere circulara, iar maxima in altitudine este atinsa in Dealul Ghirbomului si anume 474 m. Culmile domoale si cele scurt acoperite de paduri, pasuni sau terenuri agricole ocupa o buna parte din suprafata localitatii.

Alte forme de relief caracteristice localitatii sunt luncile si terasele. Luncile ocupa suprafete mici pe cursul Vaii Slatinii (Daia) si a afluentilor acestuia. Cea mai mare suprafata de lunca este situata pe malul stang al cursului inferior si ajunge pana la 2 km lungime si aproximativ 1 km latime, insa in verile mai ploioase aceasta zona sufera adesea mutatii de curs sau usoare inundatii. Terasele reprezinta forme de relief care traseaza evolutia anterioara a retelei hidrografice locale. Acestea au luat nastere prin procesul de modelare si depunere din pliocen in care straturile de pietrisuri si nisipuri cu intercalatii peliculare apar dispuse haotic.

Din punct de vedere climatic, judeţul Alba se încadrează în clima de ansamblu a României, adică beneficiază de o climă temperat-continentală în general, si variaza în functie de unitatile de relief, încadrandu-se în 2 sectoare mari: în zonele montane se înregistreaza o clima rece si mai umeda, iar în zona de dealuri, mai calda si ceva mai uscata. În Podisul Secaselor se inregistreaza precipitații medii anuale cuprinse între 500-600 mm iar temperatura aerului în luna ianuarie este de -3º — -4°C, pe când temperatura medie a lunii iulie atinge cote cuprinse între 19 și 21 de grade C. Întregul teritoriu administrativ al comunei are un regim de temperatură a aerului relativ constant datorită diferenţelor mici de altitudine şi a suprafeţei restrânse a spaţiului administrativ, astfel :
• Temperatura medie anuală variază în jurul a 8°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este de -3°C, iar cea a lunii iulie de 20°C. Cea mai scăzută temperatură înregistrată şi consemnata a fost de -31° C, înregistrată în 1941 la Alba Iulia şi cea mai ridicată de
42°C,înregistrată în 1952 la aceiaşi staţie.
• Perioada de îngheţ debutează de regulă în a doua decadă a lunii decembrie şi durează până în februarie, cu o medie de cca. 45 zile. Este de remarcat apariţia sporadică a îngheţului primavara şi toamna, fenomen însoţit de brumă cu efecte nocive asupra agriculturii.
• Regimul precipitaţiilor este de tip continental, ploi semnificative au loc în luna mai şi spre sfârşitul iernii, favorizând topirea bruscă a zăpezilor, determinand cresterea debitului apelor curgatoare de pe teritoriul comunei.
• Umiditatea aerului inregistreaza valori medii, conform datelor înregistrate la staţia hidrologică de la Alba Iulia, relativ r = 75%, cu valori mai ridicate în lunile ianuarie şi decembrie când atinge 85 %.
• Vanturile caracteristice comunei Daia Română sunt sud-vestice cu o frecventa de 25,2% şi nord-estice cu o frecventa de 12,6%, viteza medie a acestora fiind de 2-4 m/s.

Comuna Daia Română se învecinează cu:

1. la nord şi nord-est: comuna Berghin;
2. la est şi sud-est:- comuna Şpring;
3. la sud – comuna Cut;
4. la sud-vest: – teritoriul administrativ al municipiului Sebeş;
5. la vest – teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia;
6. la nord: comuna Ciugud.

Suprafaţa totala a comunei este de 4.300 ha, şi este împartita după cum urmeaza:
a) 200 ha este teren întravilan;
b) 4.115 ha teren extravilan;

Mijloacele de acces pe teritoriul Comunei sunt:

• DJ 106 K, este drumul de acces din Sebes până în localitatea Secases, acesta tranziteaza Daia Română pe o distanta de 2,5 km.

• Circulatia in interiorul comunei este organizata la nivel de retea stradala, drumuri vicinale si de acces spre zonele agricole.

Accesul în comuna Daia Română, se realizeaza pe drum judeţean, drumul comunal şi drumuri sau străzi din pământ.

Sari la conținut