Aparatul propriu

Aparatul propriu al primăriei:

– Primar
– Viceprimar
– Secretar Comună

– Compartiment Buget – Finante, Contabilitate, Taxe si Impozite
– Compartiment Intretinere, Gospodarire, Ordine Publica si Siguranta
– Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Control si disciplina in constructii
– Compartiment Administratie Publica Locala si Secretariat Administrativ, Resurse Umane si Gestiunea Functiilor Publice, Registrul Agricol, Cadastru si Achizitii Publice
– Compartiment Stare Civila si Autoritate Tutelara
– Compartiment Asistenţă si Protectie Sociala
– Asistenta medicala comunitara
– Asigurari si asistenta sociala
– Invatamant

Sari la conținut