Echipare tehnica

Rețea de canalizare și alimentare cu apă

Rețeaua de alimentare cu apă şi canalizare în sistem centralizat exista pe teritoriul comunei Daia Română în proportie de100 % . Acestea au fost realizate prin programe ale PNDR. Scurgerea apelor meteorice se face prin rigole care marginesc drumurile.

Reteaua electrica

Electrificarea locuintelor este realizată în proportie de 100%. Aceasta comuna este asigurata în prezent de o retea de alimentare cu energie electica 20/0,4 kV, respectiv de 220 V pe toata raza comunei. Iluminatul stradal este asigurat în toate zonele si are o lungime de 19 km. Corpurile de iluminat funcționeaza după un orar bine stabilit atât pe timp de vară (redus) cat și pe timp de iarna (prelungit). Pe teritoriul comunei există patru transformatoare pentru alimentare cu energie electrica. Numărul abonaților casnici ajunge la aproximativ 1000.

Telefonie, internet si televiziune

Pe intreg teritoriul administrativ al comunei Daia Română exista acoperire privind liniile telefonice mobile. Telefonia fixă deserveste si ea o buna parte din populatia comunei Daia Română. Accesul la internet se face în special prin intermediul antenei satelit, dar si prin telefonia fixa. Receptia programelor TV se face prin antene DIGI TV, DOLCE.

Servicii de informare

Informarea populatiei se face prin intermediul, presei scrise, Tv, poșta, radio și telveziune națională.

Salubrizare

Deşeurile sunt acele substanţe sau obiecte pe care deţinătorul le înlătură sau are intenţia sau obligaţia de a le înlătura, dintre care unele pot fi refolosibile. În general, deşeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viaţă al unui produs (intervalul de timp între data de fabricaţie a produsului şi data când acesta devine deşeu).
În prezent problema gestionării deşeurilor se manifestă tot mai acut din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător. Depozitarea deşeurilor pe sol fără respectarea unor cerinţe minime, evacuarea în cursurile de apă, şi arderea necontrolată a acestora reprezintă o serie de riscuri majore atât pentru mediul ambiant cât şi pentru sănătatea populaţiei. Serviciul de salubrizare a localităţilor (precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri) se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor publice locale. În comună există pubele de gunoi sau containere pentru colectarea deşeurilor. Deşeurile de orice tip sunt preluate de catre S.C. SALPREST S.A., firma specializata în preluarea, transportul şi depozitarea deșeurilor lor la rampele ecologice din judeţ.

Realizarea curăţeniei stradale, inclusiv curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice cu menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de îngheţ, reprezintă obligaţii ale autorităţii locale, instituţiilor publice şi agenţilor economici precum şi a cetăţenilor din cadrul localităţii.

Transportul in comun

În traversarea comunei Daia Română s-au prevazut statii amenajate în partea carosabila a drumului judetean pentru oprirea mijloacelor de transport interurban, precum și locurile de parcare în zona dotarilor de interes public.

Transportul pe raza comunei Daia Română prin intermediul autobuzelor se desfasoara prin mijloace de transport ale diverselor societati care activeaza în acest domeniu.

Marime font
Contrast