Dispozițiile autorității executive

- DP 282 privind planificarea concediilor de odihnă a aparatului de specialitate al Primarului
- DP 281 privind încetarea contractului de muncă as. pers. POP ANA
- DP 280 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al com. Daia Română

- DP 269-279 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi

- DP 268 privind constituirea comisiei de inventariere a domeniului public și privat

- DP 267 privind premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie
- DP 266 privind modifiarea aj. pentru incălzire pt. VITAN DUMITRU
- DP 265 privind acordarea ajutorului de urgență
- DP 264 convocare ședință CL în data de 15.12.2022
- DP 263 privind acordarea ajutorului social pt. dl GABOR GABOR
- DP 262 acordarea indemnizației lunare cuvenite d-nei SCHEAU PARASCHIVA
- DP 261 acordarea indemnizației lunare cuvenite d-nei SÎRBU ANA
- DP 260 angajare as. personal FILIP MARIA
- DP 259 convocare ședință CL în data de 29.11.2022
- DP 258 numirea dirigintelui de șantier Reabilitare și dortare Școală Gimnazială
- DP 142, 160-259 Acordare ajutor incalzire
- DP 159 privind numirea dirigintelui de șantier Extindere Capela Mortuară
- DP 158 acordare gradația 4 pers. contractual BUTA VASILE
- DP 155 rectificare act de căsătorie 17 din 1996
- DP 152 desemnare persoana responsabilă reg. agricol FILIP ACHIM
- DP 151 acordarea indemnizației CIBU IOAN
- DP 150 desemnarea administratorului PATRIMONIU
- DP 147 incetare suspendare si reluarea activ. MOLDOVAN AMAILA
- DP 141 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucr. Extindere alei pietonale
- DP 138 din 2022 privind desemnarea reprezentant primar in Consiliul Școlii
-
-
DP 117 anulare procedura atribuire contract
-
DP 156 din 2022 Convocare sedinta ordinara CL 17.11.2022
-
DP 118-136, 143,144, 146, 148, 154, 157, Stabilire salarii asistenti personali
-
DP 1 din 2022 acoperire deficit rezultat la 31.12.2021
-
DP 2 din 2022 angajare asistent personal
-
DP 3 din 2022 acordare idemnizatie lunara
-
DP 4 din 2022 numire comisie de concurs
-
DP 5 din 2022 acordare indemnizatie lunara
-
DP 6-11 din 2022 modificare nr ore aferent ajutor social
-
DP 12 din 2022 acordare gradatie
-
DP 13-27 din 2022 stabilire salarii de baza asistenti personali
-
DP 28 din 2022 incetare CIM asistent personal
-
DP 29-41 din 2022 majorare cuantum indemnizatii lunare persoane cu handicap grav
-
DP 42 din 2022 convocare CL in data de 27 ian 2022
-
DP 43-46 din 2022aprobare ajutor incalzire
-
DP 47 din 2022 actualizarea comisiei RPL
-
DP 48 din 2022 modif cuantum ajutor incalzire
-
DP 49 din 2022 angajare asistent personal
-
DP 50 din 2022 incetare ajutor incalzire
-
DP 51 din 2022 incetare ASF
-
DP 52 din 2022 numirea d-lui STEFAN MIHAI in fp consiler juridic
-
DP 53 din 2022 incetare plata indemnizatie pers handicap grav
-
DP 54 din 2022 aprobare Plan de pregatire in domeniul sit de urgenta 2022
-
DP 55 din 2022 convocarea CL in sedinta ordinara
-
DP 56 din 2022 constituire comisie de evaluare performante SG
-
DP 57 din 2022 incetare plata indemnizatie pers cu handicap grav
-
DP 58 din 2022 pers resp L544-L52
-
DP 59 din 2022 aprobare ajutor incalzire
-
DP 60-67 din 2022 modif cuantum ajutor social si nr ore
-
DP 68-70 din 2022 modif cuantum ASF
-
DP 71 din 2022 actualizare CPA DAIA ROMANA
-
DP 72 din 2022 nominalizare op econ
-
DP 73 din 2022 stabilire locuri ARA
-
DP 74 din 2022 incetare indemnizatie lunara pers cu hand grav
-
DP 75 din 2022 convocare sedinta CL in 28 martie 2022
-
DP 76 din 2022 incetare supliment combustibil si energie
-
DP 77 din 2022 prelungire CIM asistent personal
-
DP 78 din 2022 incetare drept ajutor social
-
DP 79 din 2022 acordare ajutor inmormantare
-
DP 80 din 2022 acordare indemnizatie lunara pers cu hand grav
-
DP 81 din 2022 acordare indemnizatie lunara pers cu hand grav
-
DP 82 din 2022 acordare indemnizatie lunara pers cu hand grav
-
DP 83 din 2022 incetare drept ajutor social
-
DP 84 din 2022 incetare ASF
-
DP 85 din 2022 modif cunatum ajutor incalzire
-
DP 86 din 2022 convocare sedinta CL in 28 aprilie 2022
-
DP 87 din 2022 incetare suspendare si reluare activitate Bisboaca Anca
-
DP 88 din 2022 modificare cuanum ASF si recuperare sume
-
DP 89 din 2022 incetare indemnizatie lunara
-
DP 90 din 2022 prelungire CIM asistent personal
-
DP 91 din 2022 angajare CIM asistent personal
-
DP 92 din 2022 angajare CIM asistent personal
-
DP 93 din 2022 angajare CIM asistent personal
-
DP 94 din 2022 modif raport serviciu Mihai Stefan
-
DP 95 din 2022 Regulament organiz ex de promovare personal contractual
-
DP 96 din 2022 concocare CL
-
DP 97 din 2022 încetare ajutor social
-
DP 98 din 2022 prestare activități neremunerate
-
DP 99 din 2022 acordare gradatie
-
DP 100 din 2022 aprobare reg. acordare vouchere vacanța
-
DP 101 din 2022 convocare CL
-
DP 102 din 2022 numire comisie concurs si solutionare contestatii
-
DP 103 din 2022 acordare ajutor social
-
DP 104 din 2022 încetare plată indemnizație
-
DP 105 din 2022 virare credite bugetare
-
DP 106 din 2022 convocare CL in data de 30 iunie 2022
-
DP 107 din 2022 desemnare asistare notar
-
DP 108 din 2022 promovare la sf perioadei de debut
-
DP 109 din 2022 acordare gradatie cf transei de vechime in munca
-
DP 110 din 2022 incetare CIM asistent personal
-
DP 111 din 2022 convovare sedinta CL in data de 28 iulie 2022
-
DP 112 din 2022 angajare asistent personal
-
DP 114 din 2022 desemnare operatori SALT

- DP 200 angajare cu CIM asistent personal
- DP 199 convocarea CL in sedinta ordinara in data de 15.12.2021
- DP 198 incetare drept ajutor social
- DP 197 modif cuantum ajutot incalzire locuinta
- DP 196 comisie fiscala
- DP 195 comisie inventar
- DP 194
- DP 193
- DP 192 incetare plata indemnizatie pers cu handicap Haprian Nicolae
- DP 112 incetare indemnizatie pers cu handicap
- DP 111
- DP 110 - 191 ajutoare incalzirea locuintei
- DP 109 convocarea CL in sedinta ordinara 17.11.2021
- DP 108 incetare CIM asistent personal Schiau Iuliana
- DP 107 angajare muncitor calificat Cibu Adrian
- DP 106 desemnare responsabili RENNS si RAN
- DP 105 acordare VMG Francu Georgeta
- DP 104 acordare ASF Francu Georgeta
- DP 103
- DP 102 incetare ASF Grosu Andreea
- DP 101 incetare ASF Lupu Ana Elena
- DP 100
- DP 99 modificare DP 94
- DP 98 angajare asisitent personal Haprian Gabriela Ancuta
- DP 97 convocarea CL in sedinta ordinara 28.10.2021
- DP 96
- DP 95 incetare indemnizatie Cibu Viorica
- DP 94 angajare asistent personal Cibu Elena
- DP 93 acordare VMG Cibu Ioan
- DP 92
- DP 91 desemnare reprezentant primarie in CA scoala
- DP 90 convocare CL in sedinta ordinara 30.09.2021
- DP 89
- DP 88 acordare ajutor urgenta Bratu Ana
- DP 87, DP 86, DP 85, DP 84
- DP 83 convocarea CL in sedinta publica ordinara 27.08.2021
- DP 82 acordare indemnizatie persoana cu handicap
- Dispozitiile nr. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70

- Dispozitiile nr. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

- Dispozitiile nr. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

- Dispozitiile nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

- Dispozitiile nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

- Dispozitiile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2020

- Dispoziția Primarului nr. 95 din 17.11.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pe lângă sectiile de votare nr. 243 si nr. 244 Daia Română


- Dispoziția Primarului nr. 93 din 05.11.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişarea materialelor aferente campaniei electorale pentru alegerile Senatului si Camerei Deputatilor din data de 6 decembrie 2020


- Dispoziția Primarului nr. 72 din 16.09.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pe lângă sectiile de votare nr. 243 si nr. 244 Daia Română


- Dispoziția Primarului nr. 64 din 20.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişarea materialelor aferente campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020


- Dispoziția Primarului nr. 62 din 14.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 31 Daia Română


- Dispoziția Primarului nr. 27, privind convocarea CL în ședință ordinară, în data de 20.02.2020


- Dispozițiile Primarului nr. 23, 24, 25, privind promovarea unor funcționari publici


- Dispozițiile Primarului nr. 19, 20, 21, 22.


- Dispozițiile Primarului nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, privind modificarea salarilor lunare ale asistenților personali.


2019

- Dispoziția Primarului nr. 83, privind convocarea CL al comunei Daia Română, în ședință ordinară, în data de 30.09.2019.


2010-2019

- Dispozițiile Primarului perioada 2011-2019 privind incetarea unor contracte de munca de asistent personal al persoanei cu handicap.


- Dispozițiile Primarului perioada 2011-2019 privind alocatia pentru sustinerea familiei.


- Dispozițiile Primarului nr. 52/2017, 53/2017, 54/2017, 55/2017, 56/2017, 57/2017, 58/2017, 59/2017, 60/2017 privind modificarea drepturilor salariale ale asistentilor personali.


- Dispozițiile Primarului nr. 15/2015, 16/2015, 26/2015, 118/2015, 89/2016, 15/2016, 45/2016, 28/201742/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare unor persoane cu handicap.


- Dispoziția Primarului privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral, pentru alegerile locale din data de 5 iunie 2016


- Dispoziția Primarului nr. 88/22.10.2015


- Dispoziția Primarului nr. 87/22.10.2015


- Dispoziția Primarului nr. 23/31.01.2010, privind atribuirea funcției de Șef serviciu pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență


Sari la conținut