Hotărârile autorității deliberative

2021


HCL 68/2021, HCL 67/2021, HCL 66/2021.
HCL 65/2021 – rectificare bugetara.
HCL 64/2021 – aprobare Regulament finantare proiecte/programe sportive.
HCL 63/2021- taxa salubritate.
HCL 62/2021, HCL 61/2021, HCL 60/2021, HCL 59/2021, HCL 58/2021.
HCL 57/2021 – rectificare bugetara.
HCL 56/2021, HCL 55/2021, HCL 54/2021, HCL 53/2021, HCL 52/2021, HCL 51/2021, HCL 50/2021.
HCL 49/2021 – rectificare bugetara.
HCL 48/2021, HCL 47/2021.

HCL 46/2021 privind aprobarea actualizarii ROF al CL Daia Romana.

HCL 45/2021, HCL 44/2021, HCL 43/2021, HCL 42/2021, HCL 41/2021, HCL 39/2021, HCL 38/2021, HCL 37/2021, HCL 36/2021, HCL 35/2021, HCL 34/2021, HCL 33/2021, HCL 32/2021, HCL 31/2021,


HCL 30/2021 privind aprobarea bugetului pe anul 2021.


HCL 29/2021, HCL 28/2021, HCL 27/2021, HCL 26/2021, HCL 25/2021, HCL 24/2021, HCL 23/2021, HCL 22/2021, HCL 21/2021, HCL 20/2021, HCL 19/2021, HCL 18/2021, HCL 17/2021,


HCL 16/2021 privind aprobarea contului de executie anuala 2020.


HCL 15/2021 privind aprobare prelungire PUG.


HCL 14/2021 privind aprobare Plan de acțiuni.


HCL 13/2021 privind aprobare Plan de evacuare.


HCL 12/2021 Raportul de activitate al Primarului.


HCL 11/2021, HCL 10/2021, HCL 9/2021, HCL 8/2021, HCL 7/2021, HCL 6/2021, HCL 5/2021, HCL 4/2021, HCL 3/2021, HCL 2/2021, HCL 1/2021


2020

HCL 57/2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Daia Română pe trimestrul III anul 2020.


HCL 50/2020 privind aprobarea incheierii unui Acord de Parteneriat intre UAT Daia Română cu UAT Berghin și UAT Cergău pentru realizarea investiției „ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA DAIA ROMÂNĂ”.


HCL 49/2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si majorarea Programului de investitii pentru anul 2020.


HCL 36/2020 privind actualizarea Organigramei si a Statului de Functii.


HCL nr. 14/2020 privind utilizarea excedentului bugetar existent la nivelul comunei Daia Română


HCL nr. 13/2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023 si a Programului de investitii


HCL nr. 63/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2020


HCL luna noiembrie 2019


HCL luna octombrie 2019


HCL luna septembrie 2019

HCL luna august 2019


HCL luna iulie 2019


HCL luna iunie 2019


HCL luna martie 2019


HCL luna februarie 2019

Anexe HCL luna februarie 2019


HCL luna ianuarie 2019


HCL luna decembrie 2018


HCL luna noiembrie 2018


HCL luna octombrie 2018

Anexe HCL luna octombrie 2018


HCL luna septembrie 2018


HCL luna iulie 2018


HCL luna iunie 2018


HCL luna mai 2018


HCL luna aprilie 2018


HCL luna martie 2018


HCL luna februarie 2018


HCL luna ianuarie 2018


HCL nr. 12/2018 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anilor precedenti


HCL nr. 11/2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018HCL luna decembrie 2017


Organigrama 2017


Hotărâri Consiliul Local ianuarie 2017


Program achizitii 2017, anexa HCL 12/2017


Stat de functii 2017, anexa HCL 10/2017


Anexe HCL lunile 11-12/2016


Anexe ale HCL 73/2016


Hotărâri Consiliul Local decembrie 2016


Hotărâri Consiliul Local noiembrie 2016


Hotărâri Consiliul Local septembrie 2016


Hotărâri Consiliul Local iulie 2016


Hotărâre constituire Consiliul Local, iunie 2016


Hotărâri Consiliul Local martie 2016


Hotărâri Consiliul Local februarie 2016

HCL nr. 18/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local activitatilor non profit de interes local

Regulament pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local activitatilor non profit de interes local


HCL nr. 17/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2016


HCL nr. 16/2016 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate


HCL nr. 15/2016 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Daia Română, în anul şcolar 2016-2017


HCL nr. 14/2016 privind aprobare ordine de zi la ședința din 29.02.2016


HCL nr. 13/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 29.02.2016


Hotărâri Consiliul Local ianuarie 2016


HCL nr. 12/2016 privind aprobarea utilizării sumei de 307,00 mii lei din excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare


HCL nr. 11/2016 privind aprobare buget local al comunei Daia Română și lista de imnvestiții pentru anul 2016


HCL nr. 10/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Daia Română în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba” pentru a vota aprobarea primirii de noi membri


HCL nr. 9/2016 privind aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia


HCL nr. 8/2016 privind aprobarea închirierii şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local, pentru anul 2016


HCL nr. 7/2016 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016


HCL nr. 6/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, pentru anul 2016


Anexa 1 la HCL nr. 6/2016


HCL nr. 3/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati pentru investiţia IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SAT DAIA ROMANA COMUNA DAIA ROMANA


Anexa 2 la HCL nr. 3/2016Documente privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016: Proiect HCL, REFERAT
Nr. 3333/24.09.2015, HCL 50/30.09.2015, HCL 69/30.11.2015

Anexa 1 laHCL 50/30.09.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016


HCL nr. 57/26.10.2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015


HCL nr. 11/29.02.2008, privind înființarea Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență


Marime font
Contrast