Strategia de dezvoltare 2014-2020

Stimați locuitori ai comunei Daia Română,

Am deosebita plăcere să vă prezint strategia de dezvoltare, realizată pentru comuna Daia Română, și sper ca aceasta să ofere o imagine cât mai clară a obiectivelor pe care administrația locală și le-a fixat pentru următorii 7 ani. În cadrul strategiei dezvoltarea Comunei Daia Română este structurata pe o perioada de 7 ani, cuprinsa in intervalul de timp 2014-2020, dorindu-se astfel suprapunerea cu urmatoarea perioada de programare stabilita de catre Comisia Europeana. Expunerea acestei activități tehnice și consultative în acest proiect nu a fost o sarcină ușoară. Rezultatele studiilor și ale procesului de elaborare a strategiei ne-a oferit nouă, administrației locale, o modalitate utilă pentru identificarea priorităților și pentru selectarea acțiunilor și a politicilor viitoare. Faptul că unele idei și propuneri nu au fost preluate în totalitate în acest document se datorează fie cosntrângerilor legale și financiare ale comunității, fie dificultăților de implementare a acestor idei și propuneri.

Strategia aceasta își propune îmbunătățirea continuă a calității vieții și creșterea bunăstării atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare. În acest scop trebuie promovată o economie dinamică și competitivă, care să asigure locuri de muncă, un înalt nivel de educație, ocrotirea sănătății, coeziunea socială și protecția mediului, într-o lume sigură, ce respectă diversitatea culturală. În acest context, poate mai mult ca niciodată, se impune necesitatea existenţei unei viziuni  strategice  pe  termen  lung,  care  să  traseze  direcţiile  de  dezvoltare  a  localităţii, cuprinse într-un document coerent, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care se confruntă comunitatea şi prezentând aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe potenţialul local existent.

Obiectivul general al strategiei comunei Daia Română îl reprezintă dezvoltarea echilibrată și armonioasă a localității prin crearea și prin susținerea unui mediu economico – social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea economică continuă și calitatea vieții cetățenilor comunei. Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat pentru a aborda problemele cu care se confruntă o comunitate și pentru a valorifica oportunitățile de orice fel, reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase.

Doresc  să  le  mulţumesc  tuturor  participanţilor  care  au  contribuit  la  elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Daia Română 2014 – 2020. Fiind un document viu,  supus unui proces de ajustare corectivă  continuă, ne-am propus să monitorizăm implementarea proiectelor asumate prin această versiune iniţială a strategiei şi să continuăm consultarea cetăţenilor comunei Daia Română pentru ca dorinţele şi contribuţiile acestora să se regăsească permanent în acţiunile noastre. Astfel, vă invit să parcurgeţi această Strategie de Dezvoltare Durabilă ca pe o carte de vizită a  comunei  noastre şi ca o  expresie a ambiţiilor unei comunităţi care priveşte optimist către un viitor european.

Cu stimă,

Hăprian Visarion Primar al Comunei Daia Română

Citiți textul complet al Strategiei de dezvoltare a Comunei Daia Română pentru perioada 2014-2020

Sari la conținut