SVSU

În comuna Daia Română există un Serviciu de Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – Daia Română, gata sa intervina în situatii extreme.

Din punct de vedere al dotarii se dețin doua motopompe, lopeţi, topoare, răngi şi găleţi, dotarea cu autospeciale constituie unul dintre proiectele ce urmeaza in perioade de referinta a strategiei.

De-a lungul timpului, SVSU Daia Română a intervenit operativ şi eficient, în sectorul de competenţă, pentru stingerea unor începuturi de incendii sau chiar la incendii. Aceștia, au dat dovadă de profesionalism şi dorinţa de a se implica în rezolvarea situaţiilor de urgenţă care afectează sau pot afecta comunitatea.


Documente SVSU

Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
Personalul din componența Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
Materialele și Tehnica din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență


Sari la conținut