Personalități din Comuna Daia Română

DUMITRU SALADE

Absolvent al Facultăţii de Litere şi Filozofie,doctor în Pedagogie,membru al Asociaţiei Psihologilor din România,profesor la Universitatea din Cluj Napoca, autor de numeroase volume de cărţi.

 DAN VISALON

Absolvent al Facultăţii de Electrotehnică Petroşani, conferenţiar, doctor, inginer la catedra de electrotehnică Petroşani.

 DAN NICOLAE

Inginer, doctor în Inginerie Mecanică şi Ştiinţa Materialelor, titlu obţinut în anul 1998 la Duke University Durhaw SUA, absolvent al Facultăţii de Electrotehnică Bucureşti.

 DEAC IOAN

Absolvent al facultăţii de Ciberbernetică economică, doctor în economie, profesor universitar.

 PĂŢAN IOAN

Economist, fost ambasador în Cehoslovacia, ministru al comerţului exterior, ministru de finanţe, autor al unor lucrări de specialitate.

 PĂŢAN REMUS

Economist, director economic al Combinatului Siderurgic Hunedoara.

 POP MIHAI

Economist, consilier şi profesor universitar în Canada.

 ISPAS RADU

Medic cardiolog, directorul Spitalului Judeţean Sibiu.

 SALADE NICOLAE

 Jurist, preşedintele Tribunalului Judeţean Sibiu.

BIŞBOACĂ MIHAIL

Inginer constructor, director la Trustul de drumuri şi poduri  Sibiu.

 RADU  GHEORGHE

Director la Fabrica de confecţii Steaua Roşie Sibiu.

 VOINA IOAN

Economist, director la Direcţia Comercială Alba Iulia.

 BOZDOG DUMITRU

Economist, director la Agenţia Judeţeană CEC Deva.

 BICA IOSIF

Inginer, director la combinatul de industrializarea lemnului Bacău.

 CIBU NICOLAE

Inginer, director la Agromec Suceava.

 CĂTANĂ IOSIF

Jurist, director la Combinatul chimic Vâlcea.

 PĂDURAR MIHAIL

Economist, director BRD Sebeş.

 CIBU IOAN

Jurist, preşedinte al Tribunalului Aiud.

 SCHIAU BUCUR MARIA

Inspector şcolar general Arad.

 BAN ILIE

Director la Hidroconstrucţia Caransebeş.